w88 Đương nhiên, tất cả đều là do vẻ mặt hờ hững của Tịch Ngụy.

hong nhung w 88 Đó có phải là người thân của anh ta hay người môi giới hay gì đó không?